Min forskning

Jag bedriver forskning inom företagsekonomi med ett särskilt fokus på hur marknadsföring och organisation skapar och formar marknader och konsumentkultur. Jag är också lektor och undervisar i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, och verksam som forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score, vilket drivs i gemensam regi av Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

I min forskning intresserar jag mig för politiska och etiska aspekter av marknadsföring och organisation, där jag undersöker bland annat hur pågående digitalisering av samhället omförhandlar både företags och konsumenters identiteter och självbilder, samt hur detta kommer till uttryck i nya sätt att producera och konsumera på marknader.

Läs mer om min pågående forskning på Stockholms universitets hemsida.


Profile photo by Juliana Wiklund.